A A A

 

"לשון קשורה" (Ankyloglossia , Tongue-tie) לאחרונה גברה המודעות לגבי הבעיה של "לשון קשורה" בקרב ילודים.

 

מהי "לשון קשורה"?

נמצא כי באחוז מסוים מהילודים הגיד המחבר את הלשון לרצפת הפה מתחבר לאזור קדמי מדי, ואינו מאפשר תנועה חופשית שלה. מצב זה יוצר מגבלה ראשונית בהנקה, שכו הוא פוגע ביכולת היניקה של הפעוט, בהמשך עלולה "לשון קשורה"  ליצור מגבלה בדיבור ובהגייה תקינה של הברות מסוימות. כיום, יש נטייה בקרב הקהילה הרפואית העוסקת בתחום לטפל במצב בשלב מוקדם ככל האפשר. עם הגדילה הגיד הולך ומתעבה, וככל שמקדימים לטפל, הטיפול קל יותר. טיפול זה נקרא: Frenotomy, הטיפול מבוצע כבר למעלה מ-10 שנים במרכזים רפואיים, וזכה להצלחה רבה. הטיפול ב"לשון קשורה" מבוצע כיום במרפאתנו על ידי ד"ר רבקה רפאלינו, מומחית לרפואת שיניים לילדים, העוסקת בתחום במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - איכילוב, בתל-אביב, ובעלת ניסיון בסוג הטיפול הזה. הטיפול דורש מיומנות, אך אינו כרוך בסיכון, מבוצע זמן קצר מאד.